Πρόγραμμα διαγωνισμάτων 2016-2017

Τα διαγωνίσματα προσομείωσης είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και διεξάγονται εκτός ωραρίων μαθημάτων στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων, τόσο σε επίπεδο θεμάτων, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης. Παρακάτω ακολουθεί το πρόγραμμα διαγωνισμάτων όλης της χρονιάς:

1ος κύκλος

Ημερομηνία Γ' Λυκείου
Ανθρωπιστικές
Γ' Λυκείου Θετικές Γ' Λυκείου
Οικονομίας
B' Λυκείου
Ανθρωπιστικές
B' Λυκείου
Θετικές 
Α' Λυκείου
9/10 Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση
23/10 Ιστορία κατ. Μαθηματικά κατ. Μαθηματικά κατ. Λατινικά Άλγεβρα Άλγεβρα
6/11 Αρχαία Φυσική κατ. ΑΟΘ Άλγεβρα Μαθηματικά κατ. Φυσική
20/11 Λατινικά Χημεία ΑΕΠΠ Αρχαία Φυσική κατ. Αρχαία
4/12 Βιολ. ή Μαθ. (γεν) Βιολογία κατ. Βιολ. ή Ιστ. (γεν) Λατινικά Χημεία Χημεία
18/12 Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση
3/1 Ιστορία κατ. Χημεία ΑΕΠΠ Άλγεβρα Άλγεβρα Άλγεβρα
4/1 Αρχαία Μαθηματικά κατ. Μαθηματικά κατ. Αρχαία (Άγνωστο) Φυσική κατ. Αρχαία
5/1 Λατινικά Φυσική κατ. ΑΟΘ Αρχαία (Γνωστό) Μαθηματικά κατ. Γεωμετρία

2ος κύκλος

Ημερομηνία Γ' Λυκείου  Ανθρωπιστικές Γ' Λυκείου  Θετικές Γ' Λυκείου   Οικονομίας B' Λυκείου   Ανθρωπιστικές  B' Λυκείου  Θετικές  Α' Λυκείου
22/1 Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση
5/2 Ιστορία κατ. Βιολογία κατ. ΑΕΠΠ Λατινικά Άλγεβρα Άλγεβρα
19/2 Αρχαία Φυσική κατ. ΑΟΘ Άλγεβρα Μαθηματικά κατ. Φυσική
5/3 Λατινικά Μαθηματικά κατ. Μαθηματικά κατ. Αρχαία Φυσική κατ. Αρχαία
19/3 Βιολ. ή Μαθ. (γεν) Χημεία Βιολ. ή Ιστ. (γεν) Λατινικά Χημεία Χημεία
2/4 Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση
19/4 Ιστορία κατ. Βιολογία κατ. ΑΕΠΠ Άλγεβρα Άλγεβρα Άλγεβρα
20/4 Αρχαία Φυσική κατ. ΑΟΘ Αρχαία (Άγνωστο) Φυσική κατ. Φυσική
21/4 Λατινικά Μαθηματικά κατ. Μαθηματικά κατ. Αρχαία (Γνωστό) Μαθηματικά κατ. Γεωμετρία