Πρόγραμμα διαγωνισμάτων 2018-2019

2η έκδοση, ενημερώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2018

Τα διαγωνίσματα προσομoίωσης είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και διεξάγονται εκτός ωραρίων μαθημάτων στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων, τόσο σε επίπεδο θεμάτων, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης. Παρακάτω ακολουθεί το πρόγραμμα διαγωνισμάτων όλης της χρονιάς:

1ος κύκλος

Ημερομηνία Γ' Λυκείου
Ανθρωπιστικές
Γ' Λυκείου
Θετικές
Γ' Λυκείου
Οικονομίας
B' Λυκείου
Ανθρωπιστικές
B' Λυκείου
Θετικές 

Β' Λυκέιου
Οικονομίας

Α' Λυκείου
7/10 Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση
21/10 Λατινικά Χημεία ΑΕΠΠ Γνωστό Χημεία ΑΕΠΠ Άλγεβρα
4/11 Αρχαία Μαθηματικά κατ. Μαθηματικά κατ. Αρχαία Μαθ.+Αλγ. Μαθ.+Αλγ. Φυσική
18/11 Ιστορία Φυσική ΑΟΘ Ιστορία Φυσική ΑΟΘ Αρχαία
2/12 Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση
Σ 8/12 - Βιολογία - - - - Χημεία
16/12 Λατινικά Χημεία ΑΕΠΠ Γνωστό Χημεία ΑΕΠΠ Άλγεβρα
4/1 Αρχαία Μαθηματικά κατ. Μαθηματικά κατ. Αρχαία  Μαθ.+Αλγ. Μαθ.+Αλγ. Φυσική
13/1 Ιστορία Φυσική ΑΟΘ Ιστορία Φυσική ΑΟΘ Αρχαία

2ος κύκλος

Ημερομηνία Γ' Λυκείου
Ανθρωπιστικές
Γ' Λυκείου
Θετικές
Γ' Λυκείου
Οικονομίας
B' Λυκείου
Ανθρωπιστικές
B' Λυκείου
Θετικές 

Β' Λυκέιου
Οικονομίας

Α' Λυκείου
27/1 Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση
Σ 2/2 - Βιολογία - - - - Χημεία
10/2 Λατινικά Χημεία ΑΕΠΠ Γνωστό Χημεία ΑΕΠΠ Άλγεβρα
24/2 Ιστορία Φυσική ΑΟΘ Ιστορία Φυσική ΑΟΘ Αρχαία
3/3 Αρχαία Μαθηματικά κατ. Μαθηματικά κατ. Αρχαία Μαθ.+Αλγ. Μαθ.+Αλγ. Φυσική
31/3 Λατινικά Χημεία ΑΕΠΠ Γνωστό Χημεία ΑΕΠΠ Άλγεβρα
Σ 6/4 - Βιολογία - - - - Γεωμετρία
14/4 Ιστορία Φυσική ΑΟΘ Ιστορία Φυσική ΑΟΘ Αρχαία
24/4 Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση
3/5 Αρχαία Μαθηματικά κατ. Μαθηματικά κατ. Αρχαία Μαθ.+Αλγ. Μαθ.+Αλγ. Φυσική