Πρόγραμμα Α' Λυκείου

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 2
Αρχαία 2
Άλγεβρα 3
Φυσική 3
Χημεία 1
Γεωμετρία 1
Σύνολο 12