Πρόγραμμα Α' Λυκείου

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία 2
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Σύνολο 8
Επιλογής
Γεωμετρία 2
Χημεία 2