Ανθρωπιστικές σπουδές

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία 4
Λατινικά 2
Άλγεβρα 2
Σύνολο 10