Οικονομίας και πληροφορικής

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά 4
Σύνολο 8