Ανθρωπιστικές σπουδές

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3
Αρχαία 6
Ιστορία 2
Κοινωνιολογία 2