Οικονομίας και πληροφορικής

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 4
Πληροφορική 3
Οικονομία 3