Θετικές σπουδές

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Φυσική 4
Χημεία 3
Επιλογής
Μαθηματικά 5
Βιολογία κατεύθυνσης  2
Ιστορία γενικής 2