Θετικές σπουδές

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Φυσική 4
Χημεία 2
Επιλογής
Μαθηματικά 6
Βιολογία κατεύθυνσης  2