Υγείας

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 3
Βιολογία 3
Φυσική 4
Χημεία 4