Πρόγραμμα γυμνασίου

Γ' γυμνασίου

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία 2
Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Χημεία 1
Σύνολο 8

Β' γυμνασίου

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία 2
Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Χημεία 1
Σύνολο 8

Α' γυμνασίου

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία 2
Μαθηματικά 2
Σύνολο 6